HSJJ8009 - Vitenskapsteoretiske perspektiver på jordmorfaget. Jordmorfag og kvinnehelse, del 3

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emneinnhold:
Emnet fokuserer på forskning innenfor jordmorfaglige temaer og anvendelsen av ulike forskningsmetoder i jordmorfaglige prosjekter.
Kunnskapsbasert jordmorpraksis vil være et gjennomgående tema.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har inngående kunnskap om:
- forskning- og fagutviklingens betydning for kunnskapsbasert praksis i jordmorfaget

Ferdigheter:
Studenten kan:
- Videreutvikle evnen til å reflektere over forholdet mellom ulike kunnskapssyn og forholdet mellom vitenskapelig kunnskap og faglige og forskningsetiske problemstillinger
- Utøve kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:
Studenten
- forstår betydningen av kunnskapsbasert jordmorpraksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Selvstudier

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorutdanning (SPVJU)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Jordmorutdanning i Trondheim ved NTNU, 2-årig løp.
Bestått eksamen i Innføring for forskningsmetoder.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.