HO402113 - Medisinsk og Naturvitenskaplige emner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Tema 1: Organismen sine reaksjoner på traume og akutt sykdom.

 • Endokrin / metabolsk / kirurgisk stressrespons
 • Metabolisme ved skade / traume
 • Temperaturregulering
 • Psykiske reaksjoner ved akutt sykdom / traume

 

Tema 2: Svikt i vitale funksjoner.

 • i lungene og respirasjonssystemet
 • i hjertet og sirkulasjonssystemet
 • i nyrene
 • i gastro-intestinaltraktus
 • i hjerne- og nervesystemet
 • endokrin svikt

 

Tema 3: Traumatologi.

 • Hodeskade
 • Ulike bevissthetsnivå
 • Intrakraniell trykkstigning
 • Overvåkning og behandling av pasienter med traume
 • Samhandling i traumeteamet
 • Hjernedød
 • organdonasjon
 • Samhandling i traumeteam

 

Tema 4 Katastrofemedisin og førstehjelp

 • Førstehjelp ved ulike skader / lidelser
 • Skadestedsarbeid: diagnostisering og prioritering, behandling, transport
 • Akutt medisinske kommunikasjonssystem
 • Katastrofeplaner
 • Katastrofepsykiatri
 • Stressmestring
 • Kommunikasjon i behandlingsteamet

Debrifing

 

Tema 5: Farmakologi, farmakokinetikk og /- dynamikk.

 • Medikamentregning / -administrering
 • Medikamentregning / -administrering
 • Medikament ved ulike anestesitekninkker
 • Medikament til intensivmedisin
 • Medikament ved sedasjon og smertelindring
 • Medikament ved ulike medisinske tilstander.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • har omfattende kunnskap og kompetanse om svikt i vitale funksjoner hos akutt og kritisk syke pasienter
 • har kunnskap om og innsikt i fysiologiske og patofysiologiske prosesser
 • har kunnskap om kroppen sine reaksjoner på traume, kirurgi og akutt sykdom
 • har kunnskap og kompetanse i forhold til ulike former for sirkulasjons- og respirasjonssvikt
 • har kunnskap om ulike medikament sine virkninger og bivirkninger
 • forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle  behandlingsprinsipper

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • kan selvstendig og i samarbeid med andre fagpersoner innhente, vurdere og sammenstille relevante data / informasjon om pasienten sin sykdomstilstand eller skade
 • har kompetanse i å vurdere den enkelte pasient  sine reaksjoner på traume og/eller  akutt sykdom.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

har kompetanse i å utøve individuelt tilpasset operasjonssykepleie og delegerte medisinske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner i behandlingsteamet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 • Undervisning
 • Selvstudium

Mer om vurdering

6 timers   skoleeksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studieprogrammet  videreutdanning i operasjonssykepleie Bestått Emne HO401013, HO401113,  Bestått praksisstudie 2. semester

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 18.12.2017 09:00 107
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.