course-details-portlet

HMPH5003 - Masteroppgave i psykisk helsearbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid (masteroppgave) innenfor psykisk helsearbeid. Masteroppgaven skal leveres som et individuelt skriftlig arbeid eller i grupper opp til 2 med tydelig ansvarsfordeling. Masteroppgaven kan være enten empirisk eller teoretisk. Masteroppgaven skal ha én av følgende uttrykksformer:
- monografi
- en vitenskapelig artikkel og en utførlig innholdsmessig og metodisk utdypning.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for utarbeidelse av masteroppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha
- avansert kunnskap om vitenskapsteori, metodologiske retninger, forskningsdesign/etikk, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder som er relevante for psykisk helsearbeid
- inngående kunnskap om og oversikt over forskningsstatus på eget fordypningsområde

Ferdigheter
- Studenten skal kunne innhente vitenskapelig holdbar kunnskap og formidle denne i en troverdig form.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig arbeide innen psykisk helsearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal presentere sin prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt for øvrige studenter og lærere i seminarer. Arbeidet med masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veileder.

Mer om vurderingUtsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i Psykisk Helsearbeid i Trondheim, NTNU.
Alle emner innenfor masterstudiet må være bestått, samt prosjektbeskrivelse må være godkjent før masteroppgave kan leveres inn.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 15.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU