HLS3502 - Veiledet selvvalgt studium I/samfunnsvitenskapelig variant

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

I samråd med instituttet og oppnevnte veileder kan studenter selv legge opp et emne til mastergradsstudiet i helsevitenskap. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet.

Læringsutbytte

Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform:
Instituttet skal godkjenne tema og pensum for semesteroppgaven. Inntil to timer veiledning på valg av problemstilling og pensum.


Vurderingsform: Semesteroppgave.

Mer om vurdering

Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av tema, og skal ha et omfang på ca. 10-12 sider (12 pkt times roman, 1.5 linjeavstand, definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Instituttet oppnevner veileder, og både tema og pensum godkjennes etter anbefaling fra veileder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag, opptak på masterstudiet i helsevitenskap.

Kursmateriell

Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca. 400-500 sider. Pensum skal ivareta hensyn både til bredde og dybde innenfor valgt tema. Selvvalgt pensum skal være godkjent av veileder før innlevering av oppgaven, og kan ikke være overlappende med pensum i andre emner studenten tar.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3014 7.5 01.09.2009
SVHLS347 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.