HLS3008 - Kvalitative metoder - Praktisk kunnskapsbygging og evaluering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Kurset vektlegger kvalitative metoder som er egnet for å drive kunnskapsutvikling innenfor helsefag og /eller evaluering av iverksatt politikk eller praktiske helsefaglige tiltak. Kurset har en anvendt profil. Med utgangspunkt i helserelaterte problemstillinger vil studentene få anledning til å prøve ut, analysere og vurdere hvordan kunnskap kan bygges opp fra praktisk erfaring og virksomhet, samt hvordan gyldighet og nøyaktighet best kan ivaretas ut fra valgte metode.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne anvende de underviste metodene, samt kunne vurdere metodenes styrke og svakhet i praktisk bruk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, problembaserte oppgaver, studentframlegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk frammøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 2 uker med gitt tema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.