HLS3004 - Kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på samtaleintervjuer og ulike former for observasjon, mens andre metoder presenteres mer summarisk (f.eks. analyse av dokumenter og tekster). Emnet behandler spørsmål knyttet til utvalg, datainnsamling, analysering og rapportering.

Læringsutbytte

Studentene skal kunne anvende ulike tilnærminger i kvalitativ forskning: innsamlingsmetoder, analysering av data samt presentasjon av funn.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger og øvinger, gruppearbeid.
Obligatoriske aktiviteter: To godkjente skriftlige øvinger.


Obligatoriske aktiviteter

  • 2 godkjente, skriftlige øvinger
  • Obliagtorisk oppmøte på forelesning

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven består av å analysere kvalitative materialer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3015 7.5 01.09.2009 31.08.2014
KLH3015 3.5 01.09.2014
PH3001 3.5 01.09.2015
SARB3006 7.5 01.09.2017
SMED8015 2.5 01.09.2010
SVHLS308 7.5
SVHLS331 7.5
SVHLS354 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
30.11.2017

Innlevering
07.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.