HLS3004 - Kvalitative metoder

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 godkjente, skriftlige øvinger
  • Obliagtorisk oppmøte på forelesning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3015 3.5 01.09.2014
KLH3015 7.5 01.09.2009 31.08.2014
MH3004 7.5 01.09.2018
PH3001 3.5 01.09.2015
SARB3006 7.5 01.09.2017
SMED8015 2.5 01.09.2010
SVHLS308 7.5
SVHLS331 7.5
SVHLS354 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.