HLS3000 - Helsevitenskapelig teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike samfunnsvitenskapelige teorier og perspektiver på helse belyst gjennom eksempler fra helseforskning i blant annet psykologi, sosiologi og antropologi.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige teorier og perspektiver på helse, samt har utviklet en forståelse for helse og sykdom som sosiale og kulturelle fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesning, 2 øvinger som skal leveres som gruppeoppgaver.


Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomført og bestått to skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen med oppgitt tema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.