HLS0001 - Helsepsykologi og helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer D

Faglig innhold

Det vil innledningsvis i emnet bli undervist i teorier knyttet til psykosomatikk og helsepsykologi. En vil videre, både gjennom teoretisk tilnærming og praktisk forskning, se på hvordan kunnskap om psyke og soma utgjør en helhetlig forklaring i helseutvikling og utvikling av helsebrist og sykdom. Mye av undervisningen vil bestå i eksempler fra forskning på området.

Læringsutbytte

Studentene skal få en grunnleggende innføring i psykosomatiske og helsepsykologiske teorier og forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Eksamen er skriftlig, flervalgseksamen.

Mer om vurdering

Eksamen: Multiple Choice.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og pensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00 KJL1 , R41 , R D1-185 Datasal , R73 , D1 , D2 , D3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.05.2018 09:00 E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.