HLS0001 - Introduksjon til helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer D

Faglig innhold

Dette emnet er et perspektivemne som retter seg inn mot studenter i bachelorløpet. Folkehelse er et overordnet begrep som inneholder sykdomsforebygging og helsefremming. I dette innføringsemnet vil en innledningsvis både se på hvordan det arbeides gjennom politikk og policy med å gi helsefremmende muligheter for befolkningen. Emnet har en teoretisk tilnærming med eksemplifiseringer både fra praktisk arbeid i samfunnet og hvordan det gjennom forskning produseres kunnskap for at det skal kunne arbeides mer målrettet, treffsikkert og effektivt i helsefremmende arbeid.

Læringsutbytte

Studentene skal få en grunnleggende innføring i teorier, forskning og praksis i helsefremming.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger enten i form auditorieforelesninger eller digitalt. Eksamen er skriftlig (flervalgseksamen).
Studentene oppfordres til å opprette egne diskusjonsrom i Blackboard.

Mer om vurdering

Eksamen: Multiple Choice. Det er mulig å ta eksamen i emnet også på vår. Studenter som vurderingsmelder seg på vår vil få tilgang til forelesingsnotater etter at fristen for vurderingsmelding er utløpt, da det ikke er undervisning i vårsemesteret. Pensum vil bli oppgitt.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og pensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 13.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.