HIST2625 - Nasjonalisme og demokrati

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg fremveksten av nasjonalstaten og folkestyrets gjennombrudd og har som mål å skape forståelse for hvordan og hvorfor nasjonalismen og nasjonsbyggingen gjennom 1800-tallet bidrog til å forme det moderne samfunn. Perspektivet er internasjonalt og komparativt, men har norsk historie som et tyngdepunkt. Hovedvekten legges på de endringsprosesser som skjedde i siste halvdel av 1800-tallet og fram til unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905, men trådene trekkes tilbake til opplysningstiden og den franske revolusjon.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har kjennskap til begrepet nasjonalisme , ulike perspektiver på dette og hvordan historikere har analysert norsk nasjonsbygging
- har innsikt i hvordan nasjonalstaten oppstod og hvordan den bidrog til å forme det moderne samfunn og oppfatninger om folkestyre/demokrati
- har grunnleggende innsikt i ulike faser av den norske nasjonsbyggingsprosessen fra 1814 til 1905

Ferdigheter
Kandidaten
- kan orientere, resonnere og argumentere om de dilemma og problemstillinger som er knyttet til nasjonalisme, nasjonsbygging, demokrati og suverenitet fra siste del av 1700-tallet til i dag
- har trening i å gjøre dette skriftlig ved å ha skrevet en oppgave innenfor temaet som tilfredsstiller den akademiske sjangerens krav til språk, struktur og kildehenvisning
- kan anvende realhistorisk kunnskap og perspektiver om temaet og noen av dets originalkilder til å gå videre med egne undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. En hjemmeoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent, samt seks timers avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2605 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 Storhall del 2 , DI172
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.