HIST2155 - Musikk og politikk i middelalderen. Fra 750 til 1500

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Musikkhistorien i middelalderen gir en god mulighet til å undersøke forholdet mellom politisk makt og kulturelle aktiviteter i dette tidsromet. Kurset gir en oversikt over samspillet mellom kirkelige og "statlige" institusjoner, og enkelte kulturskapende personer, og forsøker også å gi noen svar på spørsmålet hvilken betydning kirkelige musikk hadde i den politiske virkeligheten i middelalderen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper: Kandidaten har kunnskap om musikkens rolle i historisk-politiske sammenheng i middelalder og renessanse (800–1600). Kandidaten har en bred oversikt over musikalske og historiske tendenser i tidsrommet. Kandidaten har kunnskap om utvalgte musikkstykker og deres kulturhistoriske kontekster. Kandidaten har kunnskap om utvalgte historiske og musikkhistoriske metoder, originalkilder og notasjonsmåter. Kandidaten har kunnskap om den sosiologiske konteksten til musikk og musikere. Kandidaten har kunnskap om relevansen av kunstnerisk-musikalsk artikulasjon i offentlig (politisk og religiøs) kommunikasjon i middelalder og renessanse. Ferdigheter: Kandidaten kan analysere utvalgte historiske og musikkhistoriske data og trekke konklusjoner med hensyn til tverrfagelige perspektiver. Kandidaten kan lese, gjengi og tolke kompleks historisk og musikkhistorisk sekundærlitteratur i utvalgte eksempler.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset begynner med en innføring i musikkhistorie, kulturhistorie og politisk historie. Alle studenter deltar aktiv med presentasjoner om et tema de kan velge selv fra en liste av relevant litteratur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminarinnlegg, vurderes til godkjent/ikke godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumlitteratur består av utdrag fra relevant forsknigslitteratur som blir tilgjengeligjort på begynnelsen av semesteret i et kompendium og på its learning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2003 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.