HIST2135 - Stat, krig og ideologi i europeisk høymiddelalder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Overordnet tema for dette emnet er statsdannelsesprosessen i Europa i høymiddelalderen (fra 1100-tallet til første halvdel av 1300-tallet). Emnet vil ta opp diskusjonen rundt selve prosessen der begrepet "stat" blant annet er omstridt, og gi en oversikt over enkelte sider ved prosessen: krig, utvikling av forvaltningsapparatet, aristokratiets rolle, osv. Emnet vil dessuten gå nærmere inn på utviklingen i Norge, Skottland og Spania som alle i en eller annen forstand kan oppfattes som europeiske randområder sammenliknet med de europeiske kjernelandene Tyskland, Frankrike og England. Utviklingen i de tre siste landene har dannet mye av grunnlaget for det tradisjonelle synet på statsdannelsesprosessen i europeisk høymiddelalder.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- er kjent med at det blant historikere er omstridt om en kan snakke om en "stat" i europeisk høymiddelalder og karakteren ved det som ofte kalles "statsprosess"
- har oversikt over utviklingen av sentralmakt i utvalgte land i Europa (Norge, Skottland, Kastilja og Aragon) fra 1100- til 1300-tallet.
- har oversikt over kongemaktas utvikling innenfor rettshåndhevelse, militærvesen og skattlegging
- har oversikt over den europeiske statsdannelseprosessen i høymiddelalderen innenfor særlig administrativ oppbygging og sentralisering, krig og ideologi
- er kjent med at ulike tolkninger av kilder og begivenheter har påvirket historikernes framstilling av hvordan statsmakt utviklet seg i høymiddelalderen

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan orientere, resonnere og argumentere om utviklingen av sentralmakt i høymiddelalderens Europa
- kan forklare hvordan ulike tolkninger av kilder og begivenheter har påvirket framstillingen av den styrkete sentralmakta
- har trening i å gjøre dette skriftlig ved å ha skrevet en oppgave innenfor tematikken som tilfredsstiller den akademiske sjangerens krav til språk, struktur og kildehenvisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og én godkjent øvingsoppgave underveis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Se pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 Storhall del 1 , Datasal 10349, bygg 10
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.