HIST2115 - Røtter til vår sivilisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I den historisk forskningen går debatten om årsakene til Romerrikets fall og hvorvidt det medførte et klart brudd med den antikke sivilisasjonen eller om man kan se en sterk kontinuitet også etter rikets fall i Vest-Europa. I emnet utforskes de lange utviklingslinjer i det europeiske samfunnet. I tillegg til det sentrale perspektivet "brudd kontra kontinuitet", vil vi også drøfte det romerske kulturområdets nedslagsfelt og trekke et politisk, et religiøst-kulturelt, og et økonomisk-sosialt lengdeperspektiv på Europa i dets første millennium og med det spore røttene til vår sivilisasjon.

Læringsutbytte


En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper:
Kandidaten har oppnådd innsikt i og forståelse for viktige aspekter ved og utviklingslinjer i det første årtusen, og forstått betydningen disse har for våre samfunn i dag. Kandidaten er kjent med de faglige debattene om årsakene til Romerrikets fall og hvorvidt fallet medførte et klart brudd med den antikke sivilisasjonen eller om man kan se en sterk kontinuitet også etter rikets fall i Vest-Europa. Kandidaten er videre kjent med de lange utviklingslinjer i det europeiske samfunnet, og i stand til å drøfte det sentrale perspektivet "brudd kontra kontinuitet" og drøfte det romerske kulturområdets nedslagsfelt og dets politiske, religiøs-kulturelle og økonomisk-sosiale innflytelse på Europa i dets første millennium. Ferdigheter: Kandidaten kan drøfte den politiske, religiøse, kulturelle og økonomisk-sosiale utviklingen i det vestlige Europa fra ca. år 300 til 1000. Kandidaten har trening i å framstille dette skriftlig ved å ha skrevet en oppgave innenfor tematikken som tilfredsstiller den akademiske sjangerens krav til innhold, språk, struktur og kildehenvisning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og én obligatorisk skriftlig oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFHIST221 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.