HFYS1004 - Fysioterapi - klinisk arbeid 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Klinisk/praktisk eksamen 100/100 45 minutter HJELPEMIDD

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksis: bevegelsesgrupper vår
  • Arbeidskrav: Egentrening
  • Obligatorisk deltagelse 80% på ved ferdighetstrening
  • Praksis: Barnehagepraksis

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1005 5.0 01.09.2017
HFYS1006 7.5 01.09.2017
HFYS1007 5.0 01.09.2017
HFYS1008 12.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Klinisk/praktisk eksamen** 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Avvikles 29.05.18-01.06.18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.