HBVE2005 - Behandling og omsorg i barnevernsfaglig tiltaksarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen
Muntlig eksamen 1/1

Faglig innhold

Emnet består i hovedsak av temaene fosterhjemsarbeid og miljøterapeutisk arbeid i og utenfor institusjon

 • aktuelle lover, forskrifter og rettigheter
 • historie og utviklingstrekk innenfor tiltak og behandling
 • kunnskapsgrunnlaget for miljøterapeutisk arbeid i og utenfor institusjoner
 • ulike teorier, perspektiver og arbeidsmetoder
 • institusjonssosiologi
 • relasjonskompetanser i tiltak og behandling
 • overgang fra barnevernstiltak til voksenliv
 • rekruttering og opplæring av fosterforeldre
 • fosterforeldrerollen og fosterforeldres oppgaver
 • reaksjoner og behov hos barn og foreldre ved flytting
 • barnevernets rolle og oppgaver når det gjelder flytting og oppfølging av barn, foreldre og fosterforeldre
 • samvær mellom barn og familie
 • aktivitetsfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som har fullført emnet har

 • kunnskap om, og kan redegjøre for juridiske og organisatoriske rammer som er relevante for arbeidet i tiltak og behandling
 • bred kunnskap om sentrale teorier og metoder i arbeid med utsatte barn, ungdom og familier i tiltak og behandling
 • bred kunnskap om reaksjoner og behov hos barn, ungdom og foreldre i forbindelse med flytting utenfor hjemmet.
 • kunnskap om forskning og utviklingsarbeid innenfor området tiltak og behandling
 • kunnskap om bruk av aktiviteter i arbeid med utsatte grupper

 

Ferdigheter

Studenter som har fullført emnet kan

 • anvende juridisk metode i arbeidet i tiltak og behandling
 • anvende sentrale teorier og metoder i arbeid med utsatte barn, ungdom og familier i tiltak og behandling
 • forstå og reflektere over reaksjoner og behov hos barn, ungdom og familier i tiltak og behandling
 • anvende relasjonskompetanse i samhandling med barn, unge og deres familie
 • identifisere og reflektere over faglige og etiske utfordringer i barnevernsfaglig tiltaksarbeid
 • anvende aktivitetsfaget i miljøterapeutisk arbeid med utsatte barn og ungdom

 

Generell kompetanse

Studenter som har fullført emnet kan:

 • anvende teori og metode i barnevernsfaglig tiltaksarbeid i samarbeid med barn og unge og deres familier
 • anvende teorier og metoder med åpenhet, ydmykhet og anerkjennelse
 • reflektere over egen relasjonskompetanse, relasjonsmessige utfordringer og yrkesetiske problemstillinger
 • forstå ressursmessige-, organisatoriske- og juridiske føringer og utfordringer i forbindelse med tiltak og behandling
 • forstå barn, ungdom og familiers behov for støtte og oppfølging og barnevernets ansvar i tiltak og behandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, filmfremvisning, arbeidskrav, ferdighetstrening i gruppe, institusjonsbesøk, aktivitetsfag og selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse i basisgr, ferdighetstrening, institusjonsbesøk, aktivietsfag
 • Arbeidskrav: gruppe

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse: Emnet har obligatorisk tilstedeværelse for deler av undervisningen. Dette fremgår av timeplan som publiseres ved oppstart av emnet. For å fremstille seg til eksamen kan studenten ha maks 20% fravær.

 

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 1. studieår samt HBVE 2007, HBVE2004 og HBVE 2006.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE2002 30.0 01.08.2015
HBVE2002 20.0 01.08.2015
HBVE2003 30.0 01.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen

Utlevering
09.05.2018

Innlevering
15.05.2018

Vår ORD Muntlig eksamen 1/1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.