HBIO303P - Medisinsk laboratorieteknologi 5A, Hematologi og Hemostase

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Blodsykdommer og hemostaseforstyrrelser
Manuell og automatisk telling og vurdering av blodceller.
Manuelle og automatiske hemostase undersøkelser
Normale og patologisk blodutstryk og analyseresultat
Kvalitetssikring av analyseresultat
Preanalytiske forhold som kan påvirke analyseresultater innen hematologi og hemostase

Læringsutbytte

Studenten kan:
- forklare blodcellenes morfologi
- beskrive normal hemostase
- utføre og gjøre rede for ulike metoder og måleprinsipper, manuelle og automatiserte, som benyttes i diagnostiske laboratorier innen fagområdene hematologi og hemostase
- gjøre rede for de viktigste blodsykdommer og hemostaseforstyrrelser
- vurdere og tolke analyseresultater fra normale og patologiske blodprøver innen hematologi og hemostase
- gjøre rede for viktige preanalytiske forhold innen hematologi og hemostase

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Laboratoriekurs bestående av 6 laboratorieoppgaver og en oppgave TeamBasertLæring(TBL). Skriftlige arbeider(føring av logg).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen vurderes med bokstavkarakter. Obligatorisk arbeidskrav: Gjennomført og godkjent laboratoriekurs kreves for å fremstille seg til eksamen

 

Ny/utsatt eksamen: Mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning og er forbeholdt studenter tatt opp ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Litteratur vil bli oppgitt ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 17.11.2017 09:00 H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Datalab 524 (Fraggle)
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.