course-details-portlet

HBIO303P - Medisinsk laboratorieteknologi 5A, Hematologi og Hemostase

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Blodsykdommer og hemostaseforstyrrelser
Manuell og automatisk telling og vurdering av blodceller.
Manuelle og automatiske hemostase undersøkelser
Normale og patologisk blodutstryk og analyseresultat
Kvalitetssikring av analyseresultat
Preanalytiske forhold som kan påvirke analyseresultater innen hematologi og hemostase

Læringsutbytte

Etter bestått eksamen skal studenten kunne:
- beskrive blodcellenes morfologi
- gjøre rede for normal hemostase
- utføre og gjøre rede for ulike metoder og måleprinsipper, manuelle og automatiserte, som benyttes i diagnostiske laboratorier innen fagområdene hematologi og hemostase
- gjøre rede for de viktigste blodsykdommer og hemostaseforstyrrelser
- vurdere og tolke analyseresultater fra normale og patologiske blodprøver innen hematologi og hemostase
- gjøre rede for viktige preanalytiske forhold innen hematologi og hemostase

Læringsformer og aktiviteter

Forventet antall arbeidstimer totalt: 200 timer. Forelesninger 24timer. Laboratoriekurs 40 timer (6 laboratorieoppgaver og en oppgave TeamBasertLæring(TBL)) Egeninnsats: 136 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen vurderes med bokstavkarakter. Obligatorisk arbeidskrav: Gjennomført og godkjent laboratoriekurs kreves for å fremstille seg til eksamen.

Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen:
Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX. 

Ny/utsatt eksamen: Mars

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim
Eksamen HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Rodak: Hematology; Clinical Principles and Applications

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI101714 7.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Bioingeniør
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 10.11.2020

Innlevering 10.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.03.2021

Innlevering 18.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU