course-details-portlet

HBIO3002 - Laboratoriemedisin

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Celleskade/celledød. Betennelse, Sirkulasjonsforstyrrelser. Elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser. Hormonforstyrrelser. Vekstforstyrrelser/svulster.

Læringsutbytte

Etter bestått eksamen skal studenten Ha kunnskap om og kunne gjøre rede for biologiske og cellulære prosesser ved celleskade/celledød, sirkulasjonsforstyrrelser, elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser, hormonforstyrrelser, vekstforstyrrelser og svulster. Ha kunnskap om og kunne gjøre rede for hvordan normale og endrede prosesser i kroppen kan undersøkes i kroppsvæsker, celler og vev.

Læringsformer og aktiviteter

Forventet antall arbeidstimer totalt: 230 timer. Veiledning (Problembasert læring (PBL) i grupper på ca. 8 studenter): 5 timer. Forelesninger: 38 timer. Team basert læring (TBL): 15 timer. Egeninnsats: 172 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • TBL / PBL

Mer om vurdering

Kandidaten må ha godkjente obligatoriske arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består av; Deltagelse ved ukentlig gruppeveiledning, deltagelse ved ukentlig seminar/gruppeoppgaver (TBL). Ny/utsatt eksamen: November/desember Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Gould's Pathophysiology for the Health Professions, Elsevier Tietz, W.B.: Fundamentals of Clinical Chemistry, Saunders Company. Alberts et al: Essential Cell Biology, Garland Publishing inc. Mecsei, R.: Clinical Cytology. Kompendium. Tapir kompendieforlag

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOT2030 8.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  8.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.09.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 1
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU