HBIO3002 - Laboratoriemedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Celleskade/celledød. Betennelse, Sirkulasjonsforstyrrelser. Elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser. Hormonforstyrrelser. Vekstforstyrrelser/svulster.

Læringsutbytte

Studenten kan
Gjøre rede for og diskutere biologiske og cellulære prosesser ved celleskade/celledød, sirkulasjonsforstyrrelser, elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser, hormonforstyrrelser, vekstforstyrrelser og svulster.
Gjøre rede for hvordan normale og endrede prosesser i kroppen kan undersøkes i kroppsvæsker, celler og vev.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL) i grupper på ca. 8 studenter. Forelesninger. Utarbeidelse av poster. Posterforedrag. Team basert læring (TBL)

Obligatoriske aktiviteter

  • TBL / PBL

Mer om vurdering

Kandidaten må ha godkjente obligatoriske arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består av; Deltagelse ved ukentlig gruppeveiledning, deltagelse ved ukentlig seminar/gruppeoppgaver (TBL), utarbeidelse av 1 plakat pr gruppe og holde 1 plakatforedrag.

 

Ny/utsatt eksamen: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Gould's Pathophysiology for the Health Professions, Elsevier Tietz, W.B.: Fundamentals of Clinical Chemistry, Saunders Company. Alberts et al: Essential Cell Biology, Garland Publishing inc. Mecsei, R.: Clinical Cytology. Kompendium. Tapir kompendieforlag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 26.09.2017 09:00 H3 Rom 511 , H3 Datalab 524 (Fraggle) , H3 Rom 521(Sprokkit)
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 19.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.