course-details-portlet

HBIO3002 - Laboratoriemedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Celleskade/celledød. Betennelse, Sirkulasjonsforstyrrelser. Elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser. Hormonforstyrrelser. Vekstforstyrrelser/svulster.

Læringsutbytte

Etter bestått eksamen skal studenten
Ha kunnskap om og kunne gjøre rede for biologiske og cellulære prosesser ved celleskade/celledød, sirkulasjonsforstyrrelser, elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser, hormonforstyrrelser, vekstforstyrrelser og svulster.
Ha kunnskap om og kunne gjøre rede for hvordan normale og endrede prosesser i kroppen kan undersøkes i kroppsvæsker, celler og vev.

Læringsformer og aktiviteter

Forventet antall arbeidstimer totalt: 230 timer. Veiledning (Problembasert læring (PBL) i grupper på ca. 8 studenter): 5 timer. Forelesninger: 38 timer. Team basert læring (TBL): 15 timer. Egeninnsats: 172 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • TBL / PBL

Mer om vurdering

Kandidaten må ha godkjente obligatoriske arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består av; Deltagelse ved ukentlig gruppeveiledning, deltagelse ved ukentlig seminar/gruppeoppgaver (TBL).

Ny/utsatt eksamen: November/desember

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Gould's Pathophysiology for the Health Professions, Elsevier Tietz, W.B.: Fundamentals of Clinical Chemistry, Saunders Company. Alberts et al: Essential Cell Biology, Garland Publishing inc. Mecsei, R.: Clinical Cytology. Kompendium. Tapir kompendieforlag

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  8.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 22.09.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 5
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 33
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 25

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU