HBIO2007 - Organisk kjemi og biokjemi videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Syre/base egenskaper, globulære proteiner, kinetikk og virkemåte til enzymer, kjemiske reaksjoner for karbonylforbindelser, prinsipper for energiomsetningen, karbohydratmetabolisme, fettmetabolisme, nitrogenmetabolismen.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne forklare biokjemiske prosesser med organisk kjemi som bakgrunn.

Spesifisering av læringsutbytter blir gitt før hvert tema i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå hovedsaklig av forelesninger. I tillegg vil emnet belyses gjennom øvinger. Øvingene organiseres som gruppeøvinger med 4-5 studenter i hver gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Arbeidskrav: 5 øvinger som skal være godkjente for å få gå opp til eksamen.

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

John McMurry: "Fundamentals of Organic chemistry", Brooks/Cole, siste utgave.
Denise R.Ferrier: Biochemistry. Lippincott's Illustrated reviews, Lippincott Williams & Wilkins, siste utgave.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 04.12.2017 09:00 KJL1 , R73 , E5
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 05.06.2018 09:00 E3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.