course-details-portlet

HBIO2007 - Organisk kjemi og biokjemi videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Syre/ base. Kinetikk og virkemåte til enzymer.
Kjemiske reaksjoner til karbonylforbindelser.
Metabolismen av karbohydrater, lipider og aminosyrer.

Læringsutbytte

Studenten kan forklare syre/base egenskaper til aminosyrer, proteiner og organiske syrer/baser og forklare reaksjoner til karbonylforbindelser.

Studenten kan forklare metabolske prosesser og deres regulering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Fem øvinger der fire må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Fire av fem øvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjent kalkulator: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Ny/utsatt eksamen: August.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag,Trondheim.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1020 3.5 01.09.2019
TKJ4102 3.5 01.09.2019
MK101319 7.5 01.09.2019
HBIOA1003 5.0 01.09.2020
HBIOT1014 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 01.12.2020

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU