course-details-portlet

HAUD3121 - Audiologi - valgfritt klinisk emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og praksis
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100 ALLE
Praksis 40/100 ALLE

Faglig innhold

Faglig innhold vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

Generell kompetanse

 • Studenten kan utøve kunnskapsbasert praksis med respekt for kompleksiteten i fagområdet
 • Studenten har forståelse for å se brukers behov/problemer i et større perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Studie gjennomføres på eksternt studiested.

Informasjon om sted, læringsformer og aktiviteter vil foreligge på Blackboard og i egen modulpesifikk beskrivelse.

Følgende moduler finnes ved Studie Program for Audiologi, under forutsetning om at de gjennomføres i dette studieåret:

 • Klinikk: APD (Auditive prosesseringsvansker)
 • Klinikk: Arbeidsrelatert rehabilitering
 • Klinikk: Audiograf i kommunen
 • Klinikk: CI (Cochleære implantanter)
 • Klinikk: Barn (0-6)
 • Klinikk: Hørselshjelpemidler
 • Klinikk: Høreapparat
 • Klinikk: Pedagogisk audiologi i barnehage og skole
 • Klinikk: Rådgivning
 • Klinikk: Pedagogisk audiologi videregående skole
 • Klinikk: Store hørselstap og tinnitus
 • Klinikk: Utredning
 • Klinikk: Utredning og rehabilitering ved kombinerte sansetap

Obligatoriske aktiviteter

 • Faglig presentasjon

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er todelt:

Prosessvurdering på ekstern studiested, som vektes 40 % av samlet karakter

 • Faglig refleksjon og diskusjon på studiested
 • Faglig presentasjon/framlegg
 • Møte med pasient/brukere/personale
 • Deltagelse (engasjement, initiativ, samarbeidsevne)

Hjemmeeksamen (eksamensoppgaven gjøres kjent ved emnestart), som vektes 60 % av samlet karakter.

Fordypningsområdet spesifiseres på vitnemålet.

Utsatt hjemmeeksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "Ikke bestått". Det avvikles ikke utsatt prosessvurdering.

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av hjemmeeksamen er det kun nødvendig å forbedre denne vurderingsdelen. Det er klageadgang på vurderingen av den skriftlige hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1002,HAUD1003, HAUD101P, HAUD2002, HAUD2003 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Kursmateriell

Kursmateriell vil foreligge på Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 60/100 ALLE

Innlevering
02.12.2022


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis 40/100 ALLE

Innlevering
02.12.2022


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 60/100 ALLE

Innlevering
28.02.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU