course-details-portlet

GEOM2530 - Laserskanning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

 • Ulike typer bakkebaserte laserskannere (TLS)
 • Ulike typer bilbårne laserskannere (MTLS)
 • Ulike typer flybårne laserskannere (ALS)
 • Instrumentenes oppbygning og virkemåte
 • Datainnsamling med bakkerbasert laserskanner
 • Behandling av punktskyer
 • Ofte benyttede dataformater
 • Registrering og georeferering av punktskyer
 • Rapportering og dokumentasjon av feltarbeid og etter-prossesering
 • Generell vektorisering og grunnleggende 3D-modellering basert på punktskyer
 • Scan to BIM arbeidsflyt

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha opparbeidet følgende kunnskap som er relatert til digitalisering av bygg- og anleggsbransjen:

 • Kunnskap om grunnleggende oppbygning av moderne bakkebaserte laserskannere
 • Kunne utføre bakkebasert laserskanning, inkludert registrering og georeferering av datasett
 • Kunnskap om grunnleggende statistikk til å forstå sammenhengen mellom de forskjellige måtene å angi for nøyaktighet for en bakkebasert laserskanner

Etter endt emne skal studenten ha ferdigheter til å kunne:

 • Betjene moderne bakkebasert laserskanner og utføre oppstilling, orientering, kalibrering.
 • Gjennomføre bakkebasert laserskanning med registrering og georeferering
 • Bruke de mest grunnleggende funksjoner i programvare for å lage 3D-modeller basert på punktsky
 • Vurdere om en dataserie inneholder grove eller systematiske feil samt vurdere om kvaliteten på målingene tilfredsstiller gitte kriterier

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Prosjektarbeid
 • Veildning

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 prosjektoppgaver: noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås.

Vurderingen baseres på muntlig eksamen (100%) med fokus på studenten evne til å presentere og forklare metoden som er brukt i hans/hennes prosjekt, inkludert å kunne forklare teoretisk bakgrunn. Detaljert beskrivelse av krav til prosjektet gis ved oppstart av emnet. Prosjektbeskrivelse skal godkjennes av emneansvarlig før oppstart.

Utsatt vurdering i mars.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

 • GEOM1130 Geomatikk
 • GEOM1210 Landmålingsberegninger
 • GEOM1320 Anvendt landmåling

Kursmateriell

Det er ingen obligatorisk lærebok. Foreslått lese liste:

 • Topographic Laser Ranging and Scanning, Principles and Processing, Seconf Edition, Edited by Jie Shan and Charles K. Toth, 2018, ISBN: 978-1-4987-7227-3
 • Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
 • Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 • Utdelt materiale (Blackboard)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU