course-details-portlet

GEOM2240 - Geografisk infrastruktur og informasjonsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer H

Faglig innhold

 • generelt om infrastrukturer for geografiske data
 • oppsett og bruk av tjenester for geografiske data
 • digital representasjon av geografiske data
 • geografiske databaser
 • utvikling av webkart-løsninger
 • modell-drevet arkitektur
 • infrastrukturer for geografisk informasjon i Norge og internasjonalt
 • metadata
 • standarder for geografisk informasjon- og informasjonsteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive grunnleggende prinsipper for datanettverk
 • vite hva som menes med infrastrukturer for geografisk informasjon og kjenne til hvordan dette er organisert i Norge og internasjonalt
 • ha kunnskap om aktuelle byggeklosser i en slik infrastruktur

Ferdigheter:

 • kunne lage enkle websider med kartinnhold
 • kunne sette opp tjenester for geografiske data
 • kunne presentere datainnhold fra eksterne tjenester på egne websider
 • kunne diskutere teknologi og konsepter for digital infrastruktur og webteknologi
 • ha kunnskap om aktuell teknologi og standarder for spredning av geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med anvendelse og utvikling av slik teknologi

Generell kompetanse:

 • evne til å bruke flere programmeringsverktøy og programmeringsspråk
 • ha forståelse for betydningen av digital infrastruktur og informasjonsflyt
 • kjenne til aktuelle utfordringer innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, refleksjon. Obligatoriske arbeidskrav: 4-6 oppgaver. Veiledning gjennomføres både synkront ved øvingstimer og asynkront ved bruk av forum.

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

Mange av disse er nettbasert og derfor dynamiske. Oversikt legges ut i læringsplattform og avklares ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU