course-details-portlet

GEOM2240 - Geografisk infrastruktur og informasjonsbehandling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

- grunnleggende webprogrammering
- teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på nett
- sentrale norske datasett
- geografiske databaser
- infrastrukturer for geografisk informasjon i Norge og internasjonalt
- metadata
- standarder for geografisk informasjon- og informasjonsteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:
- beskrive grunnleggende prinsipper for datanettverk
- vite hva som menes med infrastrukturer for geografisk informasjon og kjenne til hvordan dette er organisert i Norge og internasjonalt
- ha kunnskap om aktuelle byggeklosser i en slik infrastruktur

Ferdigheter:
- kunne lage enkle websider
- kunne programmere enkle algoritmer i javascript
- kunne presentere datainnhold fra eksterne tjenester på egne websider
- kunne diskutere teknologi og konsepter for digital infrastruktur og webteknologi
- ha kunnskap om aktuell teknologi og standarder for spredning av geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med anvendelse og utvikling av slik teknologi.

Generell kompetanse:
- evne til å bruke flere programmeringsverktøy og programmeringsspråk
- ha forståelse for betydningen av digital infrastruktur og informasjonsflyt
- kjenne til aktuelle utfordringer innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, refleksjon.
Obligatoriske arbeidskrav: 4-6 oppgaver.
Veiledning gjennomføres både synkront ved øvingstimer og asynkront ved bruk av forum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

Mange av disse er nettbasert og derfor dynamiske. Oversikt legges ut i læringsplattform og avklares ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 11.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU