GEOL3090 - Masteroppgave i geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av moderat omfang ofte i samarbeid med en industribedrift. Tema velges i samarbeid med veileder. Arbeidet med masteroppgaven krever selvstendighet, en velutviklet kritisk sans, og er en første svenneprøve i metodisk, vitenskapelig skolering.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

KUNNSKAPER:
Kandidaten skal kunne benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeid innen fagområdet.

FERDIGHETER:
Kandidaten skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en masteroppgave i hht. vedtatte standarder.

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten skal kunne dokumentere vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved IGB skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via det nettbaserte verktøyet DAIM. Normert veiledningstid for masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.
Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside:https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver+i+MNT-fag. Eventuell utfyllende informasjon kan finnes på fakultetets og instituttets hjemmesider.

Mer om vurdering

For studieåret 2017-2018 gjelder UTF § 4.5 og UTF § 35 i utfyllende regler for realfagstudiene av 01.08.15 for gjentak av masteroppgaven når masteroppgaven er vurdert til å ikke være bestått (Karakter F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi (MGEOL)
Natural Resources Management (MSNARM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.