course-details-portlet

GEOG3920 - Master's Thesis - Development Studies - Geography

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et forskningsprosjekt innen et valgt tema. Masteroppgaven skal være mellom 31 500 - 35 000 ord (New Times Roman 12 / linjeavstand 1,5 / omtrent 90-100 sider). Studentene må utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Veileder vil bli tildelt basert på denne prosjektbeskrivelsen. Veileder og MPhil koordinator må være informert vedrørende oppgaveprogresjonen. Det forventes at studentene samler inn data og gjør feltarbeid i begynnelsen av 3. semester (2-3 måneder). Det forventes at masteroppgaven ferdigstilles i løpet av 4. semester. Veiledning vil ikke gis utover dette. Oppgaven skal skrives individuelt og på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal gjøre et betydelig forskningsprosjekt bestående av metodologisk og analytisk trening.
Ferdigheter: Gjennom teoretisk og metodisk opplæring, vil studentene bli opplært i å formulere problemstillinger, identifisere og gjennomføre et passende metodologisk og analytisk tilnærming til sin forskning.
Generell kompetanse: Studentene skal få kompetanse i å utforme og gjennomføre forskning på endringsprosesser tilknyttet utvikling, noe som er relevant for arbeid innen bistands- og humanitære organisasjoner, samt internasjonale organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Det er forventet at eksamen fullføres på engelsk.
Alle mastergradskandidater ved Institutt forngeografi plikter å signere en avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen regulerer blant annet veiledningsforholdet og når rett til veileder opphører. Avtalen bekrefter at masteroppgavens tema er godkjent, at veiledningsforholdet er etablert, og at partene (student, veileder og institutt(leder)) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven.

Mer om vurdering

Vurdering: Masteroppgave og 1 time muntlig eksamen. Innleveringsfristen for oppgaven er vanligvis i mai. Kandidaten skal muntlig presentere oppgaven i 10-15 minutter i starten av eksamen. Det er ikke anledning til bruke PowerPoint eller liknende presentasjonsverktøy. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Development Studies (MPSVDEV)

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske og valgfrie emner i mastergraden

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU