GEOG3919 - Progress and Fieldwork

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en dypere innsikt i utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse og design av masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen i 1. semester danner grunnlag for masteroppgaven og fordeling av veileder. Gjennom seminarer og feltarbeid i 2. og 3. semester, vil studentene være grundig forberedt ved innhenting data gjennom feltarbeidet og deres metodiske og empiriske funn i masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal tilegne seg kunnskap om planlegging og utføring av feltarbeid/datainnsamling for master avhandlingen.
Ferdigheter: Kurset gir innsikt i de ulike fasene i forskningsarbeidet og hva som kreves i planlegging og utføring av feltarbeidsperioden.
Generell kompetanse: Kurset gir grunnleggende kunnskap som studentene kan bruke i eget forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

I første semester formuleres en prosjektbeskrivelse av hva masteravhandlingen skal handle om, etterfulgt av deltakelse i to obligatoriske seminarer før feltarbeid/datainnsamling (2. semester) og ett seminar etter at feltarbeidet er ferdig (3. semester). Seminar: 20 timer. Feltarbeid: 10 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse av masteroppgaven og 3 obligatoriske seminarer

Mer om vurdering

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Development Studies (MPSVDEV)

Kursmateriell

Individuelt pensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.