course-details-portlet

GEOG3529 - Istidenes spor og klimaets utvikling: Fra Pliocen til Antropocen

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 3/10
Skriftlig eksamen på campus 7/10 4 timer E

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltagelse på seminar, to lab-øvinger, feltopplæring og feltarbeid
  • Obligatorisk deltagelse på feltkurs planleggingsseminar, feltopplæring og feltarbeid

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 08.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen på campus 7/10 E 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 3/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU