GEOG3526 - GIS: Geographical Information Systems

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/5
Skriftlig eksamen 3/5 3 timer D

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene til bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). Forelesningene fokuserer på grunnleggende teorier og begreper innenfor GIS, mens øvingene gir studentene praktisk erfaring i bruk av GIS-programvare. Kurset dekker temaer som hvordan GIS kan presentere vår verden, georeferering, kjennetegn ved geografiske data, datastrukturer for romlige data, topologi, kartdesign og grunnleggende GIS funksjoner. Øvingene og prosjektet vil gjøre studentene kjent med grunnleggende funksjonaliteter i GIS som spørringer, avstandsberegninger, overlags- og bufferanalyser, geoprosessering, samt tilrettelegging og redigering av data. Via øvinger lærer studentene å lage gode kart.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha tatt kurset skal studentene ha grunnleggende forståelse av GIS, teoretiske begreper knyttet til GIS og vite om særegenhetene ved GIS-data.
Ferdigheter: Etter kurset skal studentene være i stand til å bruke de grunnleggende funksjonene i GIS programvare for å behandle, analysere og presentere romlig informasjon.
Generell kompetanse: Etter kurset skal studentene være i stand til å forklare hva GIS er, og se muligheter ved å bruke GIS for ulike typer problemløsning.

Læringsformer og aktiviteter

12 timer forelesninger og 14 timer øvinger. Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk. Unntak må klareres med kursansvarlig. Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som tilbys. Oversikt over emner som ikke tilbys grunnet mangel på undervisningsressurser vil bli tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Introduksjon til oppgave

Mer om vurdering

Begge eksamensdelene må være levert og bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått emnet. Ved forbedring av karakter er det mulig å ta opp 1 av 2 delvurderinger. De trengs ikke tas opp samlet. Skriftlig skoleeksamen er tilbudt begge semester, mens oppgavedelen må tas samlet i det semesteret det er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført minimum 45 studiepoeng.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2009 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 2/5
Høst ORD Skriftlig eksamen 3/5 D 29.11.2017 09:00 Datasal 10345, bygg 10 , Storhall del 2
Vår ORD Oppgave 2/5
Vår ORD Skriftlig eksamen 3/5 D 07.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.