GEOG2010 - Geografifagets historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar opp de viktigste trekkene ved fagets utvikling fra oldtiden til i dag. Det tar utgangspunkt i fagets røtter, og beskriver hvordan faget gradvis utviklet seg til å bli et etablert universitetsfag. Det legges vekt på å få frem hovedforskjeller og motsetninger mellom de fagretningene, tradisjonene og fagpersonene som har dominert i ulike epoker. Videre gis det en oversikt over fagets status og stilling i dag samt noen av dagens fagdebatter. Det å ha kjennskap til fagets utvikling og tradisjoner er viktig både fordi det styrker ens faglige identitet og fordi det gir en nødvendig bakgrunn for å forstå dagens fagutvikling og grunnlagsdebatter. Ved siden av forelesningene blir det arrangert seminarer som støtter opp om skrivingen av en semesteroppgave. Semesteroppgaven besvares individuelt og leveres innen angitt frist. Semesteroppgaven må godkjennes før det gis adgang til skriftlig eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal få kunnskap om de viktigste epokene og retningene i fagets utvikling samt innsikt i fagets status og stilling i dag.

Ferdigheter
Studentene skal kunne sammenligne de viktigste historiske fagpersoner og -tradisjoner og kunne analysere deres betydning for fagets utvikling og egenart.

Generell kompetanse
Studentene skal ha tilegnet seg bred forståelse for fagets utvikling, egenart og rolle i samtiden.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning, 4 timer seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på seminarer og godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1006 7.5 01.09.2013
GEOG2011 7.5 01.09.2015
SVGEO200 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 11.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09.06.2018 09:00 JB41 , JC12
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.