GEOG2004 - Skred og fluviale prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Det legges vekt på hvordan prosesser knyttet til frost, skråninger og rennende vann bidrar til landformutvikling og har anvendt betydning, eksempelvis når det gjelder skred, inngrep i vassdrag og flomproblematikk. Emnet vil kombinere teoretiske og metodiske tilnærminger.

Læringsutbytte

Læringsmål: Emnet har som mål å gi studentene kunnskaper om prosesser knyttet til frost, skråninger og elver.
Ferdighet: Kandidaten vil gjennom kurset få analytiske ferdigheter basert på tilgjengelige webressurser.
Generell kompetanse: Kandidaten kan arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med sentrale problemstillinger, og kan formidle fagstoff knyttet til frost, skråninger og fluviale prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

30 timer forelesninger, 4 timer seminarer.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

GEOG2012 Naturgeografisk feltkurs må være fullført og bestått eller tas parallelt i samme semester.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1513 15.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 20.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JB40
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00 H3 Datalab 524 (Fraggle)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.