GEOG2004 - Skred og fluviale prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Det legges vekt på hvordan prosesser knyttet til frost, skråninger og rennende vann bidrar til landformutvikling og har anvendt betydning, eksempelvis når det gjelder skred, inngrep i vassdrag og flomproblematikk. Emnet vil kombinere teoretiske og metodiske tilnærminger gjennom seminarer og den obligatoriske semesteroppgaven.

Læringsutbytte

Læringsmål: Emnet har som mål å gi studentene kunnskaper om prosesser knyttet til frost, skråninger og elver.
Ferdighet: Kandidaten vil gjennom kurset få analytiske ferdigheter basert på tilgjengelige webressurser.
Generell kompetanse: Kandidaten kan arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med sentrale problemstillinger, og kan formidle fagstoff knyttet til frost, skråninger og fluviale prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

30 timer forelesninger, 4 timer seminarer.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1513 15.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 D 14.12.2018 09:00 SL274 , SL310 blå sone
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 D 06.06.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.