GEOG1003 - Geografi i praksis - Kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Forskningsprosessen, forskerroller og etikk, samt ulike datakilder i geografifaget gjennomgås. Emnet går videre inn på de mest vanlige metodene brukt i kvalitative analyser: Observasjon, intervju, samt ulike former for tekstanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ha en grunnleggende innsikt i kvalitative undersøkelses-/forskningsmetoder. Ha en forståelse av sentrale begreper knyttet til den kvalitative forskningsprosessen.

Ferdigheter: En viss erfaring i bruk av kvalitative metoder. På et grunnleggende nivå kritisk kunne vurdere metodebruk.

Generell kompetanse: Ha kjennskap til hvordan skrive en kort faglig tekst

Læringsformer og aktiviteter

14 timer forelesninger, øvinger. Gjennom 3 øvinger, hvorav 1 er obligatorisk, får studentene trening i bruk av kvalitative metoder.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 godkjent øvingsoppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2017 09:00 D8 , D9 , D12 , Datasal 10349 , D7
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.