GEOG1000 - Menneske og sted 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Gjennom forelesninger og feltkurs gis det en innføring i noen sentrale tema, begreper og tilnærmingsmåter fra flere emneområder i geografifaget. Emnet omfatter både globale og lokale prosesser og perspektiver, samt sammenhenger mellom disse. Forholdet mellom individ og samfunn vektlegges. En rekke norske eksempler trekkes inn, med mest vekt på bygdesamfunn. Bygdas historiske utvikling, aktuelle problemer og arealkonflikter, bosetting og næringsliv, så vel som stedsidentitet/regional identitet, levesett og livsstil blir tatt opp. En del av undervisningen henter eksempler fra en konkret region i Trøndelag. I forbindelse med feltkurset blir det gitt oppgaver som det skal arbeides med i grupper. Hver gruppe utformer en feltkursrapport som må godkjennes, før det gis adgang til skriftlig eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ha grunnleggende kjennskap til sentrale tema, begreper og tilnærminger fra flere emneområder i geografifaget. Ha innsikt i forholdet mellom globale og lokale prosesser generelt, og i utviklingen i norske bygdesamfunn spesielt. Ha god kjennskap til en konkret region i Trøndelag.
Ferdigheter: Kunne reflektere over hvordan steder og regioner formes og endres.
Generell kompetanse: Kunne samarbeide gjennom gruppebasert arbeid. Ha kjennskap til hvordan skrive en kort faglig tekst.

Læringsformer og aktiviteter

20 timer forelesninger og 3 dagers feltkurs utenfor Trondheim.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 dagers feltkurs utenfor Trondheim og godkjent gruppeoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG6000 7.5
SVGEO102 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 06.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , JC1 , JB31
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.