GEO3141 - Infrastrukturer for stedfestet informasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Infrastrukturer for stedfestet informasjon i Norge (Norge digitalt, geonorge.no) og i verden (INSPIRE, GSDI...)
- Geodataplaner
- Geodataloven og forskriften til denne
- Teknologi og standarder for publisering av geografisk informasjon på web, inkl Geography Markup Language (GML), Web Map Server (WMS) og Web Feature Server (WFS)
- Katalogtjenester for geografisk informasjon

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap:

Kunnskaper
- vite hva som menes med infrastrukturer for stedfestet informasjon og kjenne til hvordan dette er organisert i Norge og internasjonalt
- ha kunnskap om aktuelle byggeklosser i en slik infrastruktur

Ferdigheter:
- ha kunnskap om aktuell teknologi og standarder for spredning av geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med anvendelse og utvikling av slik teknologi.

Generell kompetanse:
- kjenne til aktuelle utfordringer innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, nettstøttet læring, oppgaveløsning,refleksjon

Mer om vurdering

Ved ikke bestått mappe må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.
Ny muntlig individuell utspørring settes ved behov.

Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4 stk.) og en muntlig, individuell utspørring. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av gruppeoppgavene og den muntlig, individuelle utspørringen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS)
Geomatikk (BGEO)
Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS-F)

Forkunnskapskrav

GEO2311 - Geografisk informasjonsbehandling eller

GEO2311F - Geografisk informasjonsbehandling, fleksibel

Kursmateriell

Mange av disse er nettbasert og derfor dynamiske. Oversikt legges ut i læringsplattform og avklares ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.