GEO3101 - Geografisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

- Rammeverk for geografiske data
- Vurdering av datakvalitet og feilkilder
- Statistikk og geostatistikk
- Geografisk analyse som beslutningstøtte
- Overlagring
- Nettverksanalyser
- Analyser av punktmønstre
- Analyser av punktmålinger
- Interpolering
- Rasteranalyser
- Simulering av geografiske prosesser

Læringsutbytte

Kunnskap:
- forklare det grunnleggende rammeverket for geografiske data som basis for geografisk analyse.
- gjøre rede for hovedtypene av geografiske analyser.
- beskrive statistiske metoder i geografisk analyse.
- kunne gjøre rede for usikkerhet og kvalitet i inngangsdata og sluttresultat.

Ferdighet:
- gjennomføre en enkel geografisk analyse baserte på verktøyene i et typisk desktop geografisk informasjonssystem.

Generell kunnskap:
- kunne formidle skriftlig resultatene fra en geografisk analyse slik at resultatene kan brukes i en beslutningsprosess.
- reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en geografisk analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|Obligatoriske oppgaver
Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne.

Obligatoriske arbeidskrav:
3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt muntlig eksamen i august.

Dersom obligatoriske oppgaver ikke er godkjent må emnet tas i sin helhet neste gang det gjennomføres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS)
Geomatikk (BGEO)
Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS-F)

Kursmateriell

- Christopher D. Lloyd, Spatial Data Analysis ISBN 978-0-19-955432-4
- Heywood, Cornelius, Carver: An Introduction to Geographical Information Systems.

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.