GEO3093 - Geomatikk prosjektoppgave II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Det faglige innholdet vil bli definert for hvert prosjekt og tilpasset emnets arbeidsmengde.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
- forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk vurdering
- kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger

Ferdigheter:
- ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
- ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
- ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk måte

Generell kompetanse:
. bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:
- Innlevering av prosjektplan som må godkjennes for å starte arbeidet.
- Kommunikasjon med tildelt veileder

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk kan ny prøving skje etter avtale med emneansvarlig.

Prosjektarbeidet kan gjennomføres i en gruppe på inntil 3 studenter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 30 studiepoeng fra Geomatikk eller bygg-emner.

Kursmateriell

Avtales avhengig av prosjektoppgavens tema.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEO3092 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.