GEO2311F - Geografisk informasjonsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

- Norge Digitalt og norske datasett
- HTML, CSS, Javascript
- Geografisk informasjon i XML
- Webkart (bl.a. Google Maps)
- Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS)
- Kartografi
- Geografiske databaser
- Geografisk analyse med SQL

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap:

Kunnskaper:
- Ha god kjennskap til sentrale norske geografiske datasett og tjenester
- Kunne gjøre rede for sentrale begreper innen kartografi og kartproduksjon
- Ha grunnleggende forståelse for webteknologi generelt og om webtjenester for geografiske data spesielt

Ferdigheter
- Være i stand til å velge ut og tilrettelegge geografiske data for analyse og presentasjon.
- Kunne forklare hva som kjennetegner geografiske databaser og kunne anvende SQL til å utføre spørringer og enkle geografiske analyser.
- Kunne lage enkle XML-baserte datasett
- Kunne lage enkle websider med kartinnhold hentet fra webtjenester eller geografiske databaser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Nettstøttet læring|Oppgaveløsning|Prosjektarbeid|Refleksjon

Obligatoriske arbeidskrav:

2-3 obligatoriske innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt muntlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)
Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS-F)

Kursmateriell

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100 13.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 13-15.12
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.