GEO2282 - Landmåling 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Muntlig eksamen 6/10

Faglig innhold

-Instrumentkontroll
-Laserscanning
-Datum, kartprojeksjoner og høydesystemer
-GNSS med fokus på RTK-måling
-Nøyaktighetslære med fokus på korrelasjon og analyse av RTK målinger
-Transformasjoner
-Grunnlagsmålinger
-Programvare (Gemini, GisLine)

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Forståelse av det matematiske/geometriske grunnlaget til jordas figur, samt koordinatsystemer og kartprojeksjoner.
- Forståelse av mer avanserte målemetoder ved hjelp av totalstasjon og GNSS

Ferdigheter:
- Praktisering av målemetoder innen landmåling til planlegging, utføring og dokumentasjon av realistiske oppgaver i henhold til gjeldende kvalitetsstandarder.
- Gjennomføre analyse av måledata og grunnlagspunkter

Generell kompetanse:
- Studentene skal ha god kompetanse innen mer avanserte landmålingsteknikker som er nødvendig for arbeidslivet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Lab.øvelser|Prosjektarbeid

Obligatoriske arbeidskrav:
- Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt muntlig eksamen i august
Ved Ikke bestått oppgaveløsning må dette tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Oppgaveløsning= ca 5-7 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)
Landmåling (ÅRLAND)
Årsstudium i Landmåling (ÅRLAND-F)

Forkunnskapskrav

GEO1191 Landmåling 1 og GEO1201 Landmåling 2

Kursmateriell

- Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
- Kartverket (2005). Geodatastandarden
- Kartverket (2001). Geodatastandarden, grunnlagsnett
- Kartverket (2005).Satellittbasert posisjonsbestemmelse
- Kartverket (1999). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
- Kartverket (2004). Koordinatbasert referansesystem
- Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler).
- Egne kompendier og notater
 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEO2281 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 4/10
Vår ORD Muntlig eksamen 6/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.