GEO1271F - Geografisk datafangst 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

- Modellering av geografisk informasjon
- Tilgjengelige geografiske datasett
- Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
- Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
- Grunnleggende fotogrammetri og fotogrammetrisk geodataregistering.
- Ortofoto
- Laserskanning
- Satellittfjernmåling
- Datafangst fra fjernstyrte luftfartøy

Læringsutbytte

Kunnskap:
- beskrive de viktigste prinsippene for modellering av geografisk informasjon.
- gjøre rede for norske standarder for geografisk informasjon.
- kjenne til internasjonale standarder for geografisk informasjon.
- gjøre rede for de mest sentrale datafangsmetodene for landkartlegging.
- beskrive kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for geografiske data.
- kjenne til prinsippene for produksjon av ortofoto og laserdata.

Ferdigheter:
- gjennomføre og tolke resultatene fra en kartkontroll og koble dette til tilgjengelige data.
- gjennomføre en analyse av et ortofoto eller flybilde.
-gjennomføre en analyse av et x,y,z-datasett (punktsky).

Generell kompetanse:
- Presis skriftlig formidling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

- For nettstudenter vil det være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger som dekker sentrale deler av emne. 
- Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Årsstudium i Landmåling (ÅRLAND-F)

Kursmateriell

- Heywood, Cornelius & Carver - An Introduction to Geographical Information Systems
- Diverse litteratur fra Statens Kartverk - http://www.statkart.no/
- Diverse utdelt materiell/notater

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEO1271 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.