GEO1191 - Landmåling 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Multiple choice
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 45 minutter

Faglig innhold

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte:

Målelære:
- Nivellement
- Innmåling og utsetting med totalstasjon
- Frioppstilling
- Enkel satellittmåling med RTK
- Stikking av byggakser

Beregningslære:
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
- Dokumentasjon
- Norske fagstandarder

Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standardavvik
- Normalfordeling
- Feilforplanting
- Kort introduksjon til utjevning av målinger

Andre temaer:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker
- Rapportering

Læringsutbytte

Kunnskaper i å:
- anvende grunnleggende landmålingsmetoder
- bruke vanlig oppmålingsutstyr
- utføre manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning.
- utarbeide dokumentasjon og forstå standardene.

Ferdigheter i å:
- arbeide med aktuelle måleinstrumenter

Generell kompetanse:
- mestre grunnleggende bruk av oppmålingsutstyr og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport.

For studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektledelse, kommer følgende læringsutbytte i tillegg under generell kompetanse:
- studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Nettbasert Læring|Oppgaveløsning|Prosjektarbeid|Veiledning

Campus studenter: Forelesninger, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.
Nettbasert studenter: Nettbasert Læring, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart
- 4 oppgaver i form av rapporter fra praktisk arbeid
- Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid
- Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart

3IKK. Kravet gjelder ikke for studenter som tar emnet som en del av et nettbasert årsstudium. Kravet gjelder heller ikke hvis 3IKK er tatt i et annet emne.

Bachelor i geomatikk, 1. semester
Årsstudium i landmåling

For studenter på Bachelor i ingeniørfag bygg:
- Idelab 24. Kravet gjelder ikke for studenter som tar emnet som en del av et nettbasert årsstudium. Kravet gjelder ikke hvis Idelab 24 er tatt i et annet emne.
Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektledelse/ anleggsledelse, 3. semester
- Bachelor i ingeniørfag bygg, landmåling, 3. semester

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav- rapporter fra praktisk arbeid
  • Idèlab (bachelorstudenter)

Mer om vurdering

- Digital flervalgstest ved avslutningTesten har en varighet på 45 minutter og det gis karakter A-F på grunnlag av oppnådd poengsum.
- Test som ikke bestås, vil etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Geomatikk (BGEO)
Landmåling (ÅRLAND)
Årsstudium i Landmåling (ÅRLAND-F)

Kursmateriell

- Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3).
- Kartverket. (2001) Geodatastandarden.
- Kartverket. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
- Kartverket. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
- Instrument- og programvaremanualer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEO1191F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Multiple choice

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen** 100/100 13.10.2017 09:00 A153, 1.etg. A-bygg , A254, 2.etg. A-bygg , A255, 2.etg. A-bygg , A146, 1.etg. A-bygg
Høst ORD Web-eksamen** 100/100 15.12.2017 13:00 A255, 2.etg. A-bygg , A146, 1.etg. A-bygg
Sommer UTS Web-eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.