GEO1121F - GIS Intro

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Flervalgstest
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er delt opp i 9 temaer:
- Introduksjon til GIS
- Projeksjoner og koordinatsystemer
- Visualisering
- Vektordata
- Databaser
- Datafangst
- Analyse med vektordata
- Rasterdata
- Analyse med rasterdata
- Nytenkning og innovasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- gjøre rede for hvordan geografiske data lagres og brukes for å løse praktiske problemstillinger
- beskrive datastrukturer i geografiske data
- beskrive mulighetene i geografisk analyse
- forklare grunnprinsippene for presentasjon av kartdata

Ferdigheter:
- utføre importert og eksport av data i et GIS
- beherske hvordan kart og egenskaper kobles
- utføre digitalisering og kartredigering
- utføre enkle GIS-analyser
- beherske hvordan geografiske data presenteres

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne. For heltidstudenter på campus vil det være tilbud om ukentlige veiledningstimer på NTNU i Gjøvik. Læringsmateriell er for det meste på engelsk, veiledning foregår på norsk.

Obligatoriske arbeidskrav:
- 8 innleveringsoppgaver, leveres via LMS, alle deler må være godkjent.
- 3 av innleveringene må være skrevet på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Eksamen kan tas på nytt etter to dager innenfor en eksamenperiode på to uker.

Digital eksamen har en varighet på 45 minutter. 75 % av svarene må være riktig for å få "bestått" i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS)
Geomatikk (BGEO)
Landmåling (ÅRLAND)
Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS-F)
Årsstudium i Landmåling (ÅRLAND-F)

Kursmateriell

- Huisman, O (ed), de By, R.A. (ed) 2009: Principles of geographic information systems, 4th edition, ITC, Netherlands. ISBN 978-90-6164-269-5 (elektronisk lærebok - tilgjengelig via læringsplattform)

- Heywood I et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-27-372259-X

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Flervalgstest

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Web-eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.