GEO1121 - GIS Intro

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Eksamen på pc
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 45 minutter A

Faglig innhold

Emnet er delt opp i 9 temaer:
- Introduksjon til GIS
- Projeksjoner og koordinatsystemer
- Visualisering
- Vektordata
- Databaser
- Datafangst
- Analyse med vektordata
- Rasterdata
- Analyse med rasterdata
- Nytenkning og innovasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- gjøre rede for hvordan geografiske data lagres og brukes for å løse praktiske problemstillinger
- beskrive datastrukturer i geografiske data
- beskrive mulighetene i geografisk analyse
- forklare grunnprinsippene for presentasjon av kartdata

Ferdigheter:
- utføre importert og eksport av data i et GIS
- beherske hvordan kart og egenskaper kobles
- utføre digitalisering og kartredigering
- utføre enkle GIS-analyser
- beherske hvordan geografiske data presenteres

Generelle ferdigheter:
- kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne. For heltidstudenter på campus vil det være tilbud om ukentlige veiledningstimer på NTNU i Gjøvik. Læringsmateriell er for det meste på engelsk, veiledning foregår på norsk.

Obligatoriske arbeidskrav:
- 8 innleveringsoppgaver, leveres via LMS, alle deler må være godkjent.
- 3 av innleveringene må være skrevet på engelsk.
- Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid. Kravet gjelder ikke for studenter som tar emnet som del av et nettbasert studium. Kravet gjelder heller ikke hvis 3IKK er tatt i et annet emne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver- se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Eksamen kan tas på nytt etter to dager innenfor en eksamensperiode på to uker.

Digital eksamen har en varighet på 45 minutter. 75 % av svarene må være riktig for å få "bestått" i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS)
Geomatikk (BGEO)
Landmåling (ÅRLAND)
Årsstudium i Geografiske informasjonssystemer (ÅRGIS-F)
Årsstudium i Landmåling (ÅRLAND-F)

Kursmateriell

- Huisman, O (ed), de By, R.A. (ed) 2009: Principles of geographic information systems, 4th edition, ITC, Netherlands. ISBN 978-90-6164-269-5 (elektronisk lærebok - tilgjengelig via læringsplattform)

- Heywood I et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-27-372259-X

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Eksamen på pc

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen** 100/100 A 07.12.2017 09:00 A-atriet-2/3 (A-160) , A255, 2.etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.