FRA3911 - Masteroppgave i fransk med prosjektorientering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 1/1

Faglig innhold

En vitenskapelig undersøkelse på ca. 60 sider (med halvannen linjeavstand) om et språklig eller litterært emne, eller et emne i kulturhistorie. Alle studenter skal skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side som kommer til slutt i masteroppgaven. Oppgaven og sammendraget skal skrives på fransk.

Masteroppgaven, som skal skrives i løpet av det andre studieåret, kan gjennomføres i samarbeid med en av programmets partnerinstitusjoner og være basert på praktisk prosjektarbeid. Individuelt tilpassede prosjekt godkjennes av det aktuelle vertsinstituttet. Det åpnes for at studentene kan samarbeide om sine masteroppgaveprosjekter, men oppgavene skal skrives, leveres og bedømmes individuelt. Studenten vil få en mentor tilknyttet praksisvirksomheten, som samarbeider med studentens faglige veileder.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- behersker vitenskapelig metode og kan anvende teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor språk, litteratur eller kulturhistorie.
- kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter.
- behersker akademisk fremstilling på fransk muntlig og skriftlig.
- har en kritisk tilnærming til sitt materiale og har evne til å strukturere og formulere ideer klart og innsiktsfullt.

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid, kombinert med personlig veiledning.


Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives på fransk. Det settes en foreløpig karakter på oppgaven som kan endres etter en muntlig eksamen på ca. 30 min. Muntlig eksamen avholdes på fransk.

Studenter som har fått bestått karakter på masteroppgaven i fransk har ikke anledning til å få vurdert en ny masteroppgave i fransk (jf. NTNUs studieforskrift §5-9).
Studenter som ikke består masteroppgaven, må søke instituttet for å få adgang til å levere en ny masteroppgave (jf. utfyllende regler til studieforskriften for Det humanistiske fakultet §5-9)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fransk (MFRAN) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i fransk med prosjektorientering.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 1/1
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.