course-details-portlet

FIN3501 - Kredittrisiko

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet gir en grundig gjennomgang av de mest sentrale modellene innen kredittrisiko. Først i kurset vil det bli gitt en innføring i modellering av usikkerhet ved hjelp av Brownske bevegelser. Det vil også bli gitt en innføring i numeriske metoder (Monte Carlo simulering)

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • matematisk modellering av risiko og numeriske metoder for å ta hensyn til risiko
 • hva kredittrisiko er
 • hvilke faktorer som er viktige for å bestemme grad av kredittrisiko
 • hvilke sammenhenger det er mellom valg av kapitalstruktur og kredittrisiko

Ferdigheter

Du skal kunne

 • forstå og redegjøre for hva kredittrisiko er
 • gjøre bruk av teoretiske modeller for å analysere kredittrisiko
 • verdsette konkursrisikable aktiva
 • bruke ratinger til å vurdere kredittrisiko

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • bruke avanserte økonomiske modeller for å forstå kredittrisiko

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU