course-details-portlet

FILM1104 - Nordisk film og fjernsyn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

FILM1104 er et basisemne som tar for seg film og fjernsyn i de nordiske landene. Emnet undervises på engelsk og studenten får innblikk i trender og utviklingstrekk i nyere nordisk film- og fjernsynskultur.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om kulturelle, kunstneriske og kommersielle trekk ved nyere film og fjernsyn i de nordiske landene.
- kunnskap om mottakelsen av nordisk film og fjernsyn innenfor og utenfor regionen, både når det gjelder popularitet og kritikk.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- gjøre rede for og diskutere viktige trender og utviklingstrekk i nyere nordiske filmer og fjernsynsserier.
- relatere kunnskapen sin til spørsmål om nordisk kultur, samfunn og historie.
- utvikle selvstendige analyser av nyere nordiske filmer og fjernsynsserier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og visninger. Undervisningsspråket er engelsk.

Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen, der studenten besvarer et oppgavesett gjennom et skriftlig arbeid på 3000-4000 ord.

Kursmateriell

Emnets pensum er på ca. 600 sider, samt filmer og fjernsynsepisoder som vises i sin helhet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 30.09.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU