course-details-portlet

FENT2021 - Solenergi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

-Solen som energikilde og kort historie om solenergi
-Bruk av solenergi i Norden og globalt
-Ressursmessige, tekniske og økonomiske rammer for:
-Solenergi sstimering
-Solfangere
-Solceller, og
-Kombinerte solfanger/solcelle systemer
-Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med solenergi
-Tekno-økonomiske vurdering av solfanger/solcellesystemer

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha
kunnskap om:
•Ha grunnleggende kunnskap om sol til energiformål.
•Ha grunnleggende kunnskap om tilgangen og fordeling av solressurser nasjonalt og globalt
•Anlyse av solgeimetri.
•De forskjellige omvandlingskomponenter og anvendelses område.
•Virkningsgrader og kapasitetsfaktor
•Gjøre rede for de viktigste konverteringsprosesser.
•Integrering av solenergi i energisystemet

Ferdighe
-Studenten skal kunne beregne effekt, energi, virkningsgrader og kapasitetsfaktor i forbindelse med solenergi.
•Studenten skal kunne beregne nødvendig anleggseffekt ved bruk av solenergi.
•Studenten skal kunne gjøre økonomisk og miljømessig vurdering ved bruk av solenergi.
•Studenten skal kunne anvende dataverktøy for å vurdere energiløsninger

Generell kompetanse:
•Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved utbygging av sol, vind, geotermisk og havsenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, labbarbeid. Utvalgte tema kan bli undervist på engelsk. Obligatoriske arbeidskrav: sju obligatoriske innleveringer som må være godkjent. Prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeid-se emnebeskrivelse
  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Minimum 70% (f.eks. 7 av 10 innleveringer må godkjenes) innleveringer må godkjennes før skriftlig eksamen. • NTNU-karakterprotokoll blir brukt til eksamensevaluering. • Eksamen vil være digital.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Kursmateriell

Boker • Solar Energy Engineering Processes and Systems. (Tekstbok) Forfatter: Soteris A. Kalogirou, År: 2014 • SOLAR ENERGY the physics and engineering of photovoltaic conversion technologies and systems (Referansebok) Forfatter: Arno Smets et al., År: 2016 Nettressurser • pveducation.org • https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html • https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ • ScenoCalc download: https://www.sp.se/en/index/services/solar/ScenoCalc/Sidor/default.aspx

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2021 7.5 01.09.2019
FENG2021 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU