course-details-portlet

FENA2311 - Bærekraftig energi- og miljø-analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Faget gir grunnleggende innføring i bærekraftig utvikling, og hvordan vi kan analysere og optimalisere et system eller en løsning basert på bærekrafts-mål. Livsløpsvurderinger (Life cycle assessment LCA) er en mye brukt metodikk å vurdere miljøkonsekvensene forbundet med ulike varer og tjenester, også energisystemer. I dette kurset er det fokus på anvendelser av LCA på ulike systemer, med vekt på hvordan systemgrenser for analyser i stor grad påvirker resultatene. Videre vil det bli gjennomført eksempler knyttet til maritime energisystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kurset skal gi studenten: - kjennskap til og innsikt i FN's mål for bærekraft og prinsippene for bærekraftig utvikling - innsikt i hvordan man skal gjennomføre robuste miljøevalueringer. - kunnskap om verktøy og metoder for beslutningsstøtte i utviklingsprosjekter (LCA analyser etc)

Ferdigheter: Etter gjennomført kurs skal studenten kunne: - analysere systemer og løsninger - LC analyser, (LCA) for vurdering av ulike systemer, teknologier og produkter i forhold til deres miljøegenskaper og miljøavtrykk. - anvende LCA metodikken på ulike energisystemer og teknologier. - gjennomføre enkle systemanalyser basert på bærekraftsprinsipper - bruke ulike verktøy for bærekraftsanalyser, LCA og multivariabel beslutningsstøtte

Generell kompetanse: Etter gjennomført kurs skal studenten: - ha god forståelse for hvordan man skal evaluere miljøegenskapene til ulike energi og produksjonssystemer. - kunne kommunisere om faglige temaer med andre som har generell bakgrunn innen fagområdet og med mindre ekspert-miljøer. - kjenne til trender innen teknologi for komponenter og systemløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Minimum 2/3 av de obligatoriske øvingene må være godkjent før adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Prosjektoppgave. Minimum 2/3 av de obligatoriske øvingene må være godkjent.

Utsatt vurdering kan arrangeres som muntlig eksamen i løpet av vårens eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
05.12.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU