course-details-portlet

FENA2021 - Solenergi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell prosjekt oppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

-Solen som energikilde og kort historie om solenergi -Bruk av solenergi i Norden og globalt-Ressursmessige, tekniske og økonomiske rammer for:-Solenergi sstimering -Solfangere-Solceller, og-Kombinerte solfanger/solcelle systemer-Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med solenergi-Tekno-økonomiske vurdering av solfanger/solcellesystemer

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: •Ha grunnleggende kunnskap om sol til energiformål. •Ha grunnleggende kunnskap om tilgangen og fordeling av solressurser nasjonalt og globalt•Anlyse av solgeimetri.•De forskjellige omvandlingskomponenter og anvendelses område.•Virkningsgrader og kapasitetsfaktor•Gjøre rede for de viktigste konverteringsprosesser.•Integrering av solenergi i energisystemet Ferdigheter: •Studenten skal kunne beregne effekt, energi, virkningsgrader og kapasitetsfaktor i forbindelse med solenergi.•Studenten skal kunne beregne nødvendig anleggseffekt ved bruk av solenergi.•Studenten skal kunne gjøre økonomisk og miljømessig vurdering ved bruk av solenergi.•Studenten skal kunne anvende dataverktøy for å vurdere energiløsningerGenerell kompetanse: •Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved utbygging av sol, vind, geotermisk og havsenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, labbarbeid. Utvalgte tema kan bli undervist på engelsk. Obligatoriske arbeidskrav: sju obligatoriske innleveringer som må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeid - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

• Minimum 70% (f.eks. 7 av 10 innleveringer må godkjenes) innleveringer må godkjennes før skriftlig eksamen.

• Prosjekt teller 30% av samlet resultat.

• NTNU-karakterprotokoll blir brukt til prosjekt og skriftlig eksamen.

• Eksamen vil være digital på Inspera.

• Utsatt eksamen i mars

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker • Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. (Pensum) Forfatter: Konrad Mertens, År: 2018 (2. utgave) • SOLAR ENERGY the physics and engineering of photovoltaic conversion technologies and systems (Referansebok) Forfatter: Arno Smets et al., År: 2016 Nettressurser • pveducation.org • https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html • https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ • PVSyst students' version download: https://www.pvsyst.com/download-pvsyst/

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2021 7.5 HØST 2019
FENT2021 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 29.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell prosjekt oppgave 30/100

Utlevering
10.10.2022

Innlevering
06.11.2022


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 17.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU