FE8100 - Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises vanligvis annen hvert år, neste gang høsten 2017 dersom det melder seg nok studenter.

Introduksjon i kvantemekanikk: Lineær algebra, postulater, evolusjon, målinger, tetthetsoperatorer. Einstein-Podolsky-Rosen paradokset, Bells ulikhet og teleportasjon. Klassiske kretser og kvantekretser. Utvalgte kvantealgoritmer. Kvanteinformasjonsteori. Fysiske realiseringer av kvantekretser og kvantekryptering med hovedvekt på fotoniske realiseringer.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Å få en grunnleggende forståelse av teori, prinsipper og utfordringer innen det nye feltet kvanteinformasjon.
B. Ferdigheter: Forståelse av teori, prinsipper og utfordringer innen kvanteinformasjon.
C. Kompetanse: Forståelse av teori, prinsipper og utfordringer innen kvanteinformasjon - et grunnlag for forskning innen feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, regneøvinger. Emnet inngår i Nasjonal forskerskole i nanoteknologi for mikrosystemer (www.nano-network.net).

Kursmateriell

M. A. Nielsen og I. L. Chuang: Quantum computation and quantum information. Utvalgte artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE4946 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.