course-details-portlet

EXPH0003 - Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 1
  • Øvingsoppgave 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Afrikastudier (BAFR)
Afrikastudier (ÅAFR)
Allmenn litteraturvitenskap (ÅALIT)
Arkeologi (BARK)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Dansevitenskap (BDANS)
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)
Engelsk (ÅENG)
Europastudier (BEUROP)
Film- og medievitenskap (ÅFM)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Filmvitenskap (BFV)
Filmvitenskap (ÅFV)
Filosofi (BFI)
Filosofi (ÅFI)
Fonetikk (BFON)
Fransk (ÅFRAN)
Fremmedspråk (BFS)
Geografi (BGEOG)
Geografi (ÅGEOG)
Historie (BHIST)
Historie (ÅHIST)
Humanistiske fag (EMNE/HF)
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (ÅKRL)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (ÅSTS)
Kunsthistorie (BKUH)
Kunsthistorie (ÅKUH)
Latin (ÅLAT)
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Likestilling og mangfold (ÅLIMA)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)
Medievitenskap (BMV)
Medievitenskap (ÅMV)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkvitenskap (ÅMUSV)
Nordisk og litteraturvitenskap (BNORDLIT)
Nordisk språk og litteratur (ÅNORD)
Pedagogikk (BPED)
Pedagogikk (ÅPED)
Politisk økonomi (BPOLØK)
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)
Religionsvitenskap (BRVI)
Religionsvitenskap (ÅRVI)
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)
Samfunnskunnskap (ÅSAM)
Samfunnsvitenskapelige fag (EMNE/SV)
Samfunnsøkonomi (BSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Samfunnsøkonomi (ÅSØK)
Sosialantropologi (BSANT)
Sosialantropologi (ÅSANT)
Sosiologi (BSOS)
Sosiologi (ÅSOS)
Spansk (ÅSPANSK)
Språk og litteratur (BSPRÅL)
Statsvitenskap (BPOL)
Statsvitenskap (ÅPOL)
Tysk (ÅTYSK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 01.09.2013
EXPH0002 7.5 01.09.2013
EXPH0004 7.5 01.09.2013
EXPH0005 7.5 01.09.2013
EXH001 7.5 01.09.2013
EXH0210 7.5 01.09.2013
EXPH6001 7.5 01.09.2013
EXPH6002 7.5 01.09.2013
EXPH0006 7.5 01.09.2018
EXPH0100 7.5 01.09.2019
EXPH0200 7.5 01.09.2019
EXPH0300 7.5 01.09.2019
EXPH0400 7.5 01.09.2019
EXPH0500 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 25.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 53
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 46
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.05.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU