ET8202 - Stabilitet og regulering i elkraftsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kursinnhold:
- Generell bakgrunn og oversikt over ulike typer stabilitetsproblem
- Teori og modellering for synkronmaskiner
- AC overføringssystemer og modellering
- Lastmodellering
- Spenningsreguleringssystemer
- Turbinreguleringssystemer
- Styring av aktiv og reaktiv effekt
- Småsignalstabilitet
- Transient stabilitet
-Spenningsstabilitet
- Metoder for å forbedre system stabiliteten
Ca 400 sider kjernepensum vil bli definert, og dette vil være grunnlag for avsluttende eksaminasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- kunne avansert modellering av komponenter som inngår i kraftsystemet.
- kjenne kontrollsystemer.
- forstå systemfenomen og hvordan reguleringsstrategier påvirker disse.
- kunne matematiske metoder for å analysere interaksjon mellom dynamiske delsystemer.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- utvikle reguleringsstrategier ved bruk at systematiske metoder.
- foreta avanserte systemanalyser ved bruk av kommersielle programmer.
- utvikle egne analysemoduler for spesialstudier.
Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
- kunnskap om generelle prinsipper for systemanalyser og programmer som finnes for dette.
- oversikt over programmoduler som inngår i systemer for dynamiske analyser og organisering av disse.
- oversikt over numeriske teknikker og problemstillinger rundt bruk av disse.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er basert på kollokvium der stoffet oversiktmessig presenteres. Detaljer diskuteres der det er behov for dette. Det forutsettes derfor at alle forbereder seg. I tillegg er det frivillige regneøvinger samt bruk av Matlab.
Emnet undervises normalt annet hvert år. Det er ikke besluttet når emnet skal undervises neste gang.

Forkunnskapskrav

TTK4105 Reguleringsteknikk, TET4110 Elektriske maskiner, TET4115 Elkraftsystemer, TET4180 Stabilitet i elkraftsystemer eller tilsvarende kurs.

Kursmateriell

Kun engelsk litteratur brukes i kurset.
Lærebøker:
"Power System Stability and Control", (1165 pages) Prabha Kundur, McGraw-Hill, ISBN 0-07-035958-X
Voltage Stability of Electric Power Systems, (378 pages) Thierry Van Cutsem & Costas Vournas, Springer Technology & Engineering 1998.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.