course-details-portlet

EP8111 - Varmevekslermodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Følgende hovedtema behandles:
-Varmevekslertyper og -klassifisering.
-Metoder for termisk-/hydrauliske beregninger av varmevekslere. Analytiske og numeriske metoder.
-Rørsatsvarmevekslere: Strømningsmodeller for mantelsidestrøm ("Flow stream-modeller")
-Spesielle tema. Eksempelvis strømningsfordeling/
skjevfordeling i varmevekslere, transient oppførsel av varmevekslere, strømningsinduserte vibrasjoner, beleggdannelse, kompakte varmevekslere.// Faget vil ikke tilbys dersom det er færre enn 5 påmeldte.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Grunnleggende varmeoverføringsmekanismer i varmevekslere (konveksjon/konduksjon/stråling), varmevekslertyper og deres anvendelser,metoder for termisk/hydraulisk dimensjonering.

Emnet gir studenten innsikt i:Varmevekslertyper og -anvendelser, termisk-hydrauliske beregninger, beleggdannelsesmekanismer,strømningsinduserte vibrasjoner i krysstrøms-varmevekslere, effekter av skjevfordelt av strømning.

Generell kompetanse: Kompetanse i analyse og modellering av terisk-hydraulisk oppførselav varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, selvstudie, forelesninger. Obligatoriske øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetteer gode grunnkunnskaper i varmetransport tilsvarende emne TEP4130 Varme- og massetransport.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og litteratur som angis under kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU