course-details-portlet

EP8106 - Gassturbiner og kompressorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 2 timer D

Faglig innhold

Minimum antall studenter må være 3.

Teoretisk og praktisk grunnlag for dimensjonering av termiske maskiner. Estimering av viktige ytelsesparametre ved varierende driftsforhold. Prosessintegrasjon og systemanalyse (maskinsystem). Transient analyse/respons i et integrert system. Metoder for reduksjon av miljøutslipp fra gassturbiner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: – Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: • Detaljert design av kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner • Ytelsesestimering og testing • Transient analyse og integrasjonsaspekter • Dannelsesmekanismer relatert til miljøutslipp fra gassturbiner – "Digital twin" teknologi ifm energikonservering – Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i: • Utforming, design og regulering av kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner • Hovedkomponentene i et prosessystem. Ferdigheter: – Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om: • Detaljert evaluering av termisk maskiners ytelser, regulering og kontroll i et integrert prosessanlegg og/eller gasskraftverk. • Analyse av driftsforhold og integrasjonsaspekter til kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner. Generell kompetanse: – Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter og driftssituasjoner der disse strømningsmaskinene inngår som komponenter i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Kunnskapar: – Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: • Detaljert design av kompressorar, gassturbinar, turboekspandere og fleirfasa maskiner • Ytelsesestimering og testing • Transient analyse og integrasjons-aspektar • Danningsmekanismar relatert til miljøutslepp frå gassturbinar – "Digital twin" teknologi ifm energikonservering – Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i: • Utforming, design og regulering av kompressorar, gassturbinar, turboekspandere og fleirfasa maskiner • Hovudkomponentane i et prosessystem. Ferdigheiter: – Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheiter om: • Detaljert evaluering av termisk maskinars ytelser, regulering og kontroll i et integrert prosessanlegg og/eller gasskraftverk. • Analyse av driftsforhold og integrasjonsaspektar til kompressorar, gassturbinar, turboekspandere og fleirfasa maskiner. Generell kompetanse: – Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om kompressorar, gassturbinar, turboekspandere og fleirfasa maskiner. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter og drifts-situasjonar der disse maskinane inngår som komponentar i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Minimum 3 studenter før emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved "ikke bestått" må ny muntlig eksamen avlegges.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter gode grunnkunnskaper i termodynamikk og strømningslære.Følgende MSc emner kreves; TEP4195 Turbomaskiner og TEP4515 Termisk energi, fordypningsemne (modul TEP04 Gassturbiner og kompressorer), eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4910 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU