course-details-portlet

EP8106 - Gassturbiner og kompressorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 2 timer D

Faglig innhold

Minimum antall studenter må være 3.
Teoretisk og praktisk grunnlag for dimensjonering av maskiner. Estimering av viktige ytelsesparametre ved varierende driftsforhold. Prosessintegrasjon og systemanalyse (maskin – system). Testing. Termodynamisk tilstandsanalyse. Optimal serie- og parallelldrift. Drift og vedlikeholdsaspekter. Regulering av termiske maskiner i større systemer, inkl. anti surge kontroll. Dynamisk analyse/respons i et integrert system. Metoder for reduksjon av miljøutslipp fra gassturbiner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
– Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
• Detaljert design av kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner
• Ytelsesestimering og testing
• Kontroll og anti surge regulering av kompressorer og gassturbiner
• Transient analyse og integrasjonsaspekter
• Dannelsesmekanismer relatert til miljøutslipp fra gassturbiner
– Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i:
• Utforming, design og regulering av kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner
• Hovedkomponentene i et prosessystem og gasskraftverk
Ferdigheter:
– Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
• Detaljert evaluering av termisk maskiners ytelser, regulering og kontroll i et integrert prosessanlegg og/eller gasskraftverk.
• Analyse av driftsforhold og integrasjonsaspekter til kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner.
Generell kompetanse:
– Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter og driftssituasjoner der disse strømningsmaskinene inngår som komponenter i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).
Faget gis neste gang Vår2020.
Minimum 3 studenter før emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved "ikke bestått" må ny muntlig eksamen avlegges.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter gode grunnkunnskaper i termodynamikk og strømningslære.Følgende MSc emner kreves; TEP4195 Turbomaskiner og TEP4515 Termisk energi, fordypningsemne (modul TEP04 Gassturbiner og kompressorer)

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4910 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU