EP8106 - Gassturbiner og kompressorer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Minimum antall studenter må være 3.
Teoretisk og praktisk grunnlag for dimensjonering av maskiner. Estimering av viktige ytelsesparametre ved varierende driftsforhold. Prosessintegrasjon og systemanalyse (maskin – system). Testing. Termodynamisk tilstandsanalyse. Optimal serie- og parallelldrift. Drift og vedlikeholdsaspekter. Regulering av termiske maskiner i større systemer, inkl. anti surge kontroll. Dynamisk analyse/respons i et integrert system. Metoder for reduksjon av miljøutslipp fra gassturbiner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
– Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
• Detaljert design av kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner
• Ytelsesestimering og testing
• Kontroll og anti surge regulering av kompressorer og gassturbiner
• Transient analyse og integrasjonsaspekter
• Dannelsesmekanismer relatert til miljøutslipp fra gassturbiner
– Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i:
• Utforming, design og regulering av kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner
• Hovedkomponentene i et prosessystem og gasskraftverk
Ferdigheter:
– Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
• Detaljert evaluering av termisk maskiners ytelser, regulering og kontroll i et integrert prosessanlegg og/eller gasskraftverk.
• Analyse av driftsforhold og integrasjonsaspekter til kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner.
Generell kompetanse:
– Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om kompressorer, gassturbiner, turboekspandere og flerfase maskiner. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter og driftssituasjoner der disse strømningsmaskinene inngår som komponenter i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).
Faget gis neste gang Vår2017

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved "ikke bestått" må ny muntlig eksamen avlegges.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter gode grunnkunnskaper i termodynamikk og strømningslære. Emner gitt i "anbefalte forkunnskaper" må være gjennomført.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4910 7.5

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.