ELE3342 - Programmerbare kretser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Programmerbare logiske kretser
- FPGA-familier
- Strukturen i digitale systemer
- Beskrivelse av HW i VHDL
- Verifikasjon av digitalt design
- Programmering av FPGA kretser
- Testing - Boundary Scan
- Sikkerhet og sårbarhet i FPGA system

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kjenne til ulike programmerbare logiske kretser og hvordan disse er bygd opp og fungerer.
- Kunne beskrive hvordan et logisk element er bygd opp og fungerer.
- Kunne forklare forskjellen mellom kombinatorisk og sekvensiell logikk.
- Kunne forklare hvordan et digital system kan beskrives ved hjelp av HDL (Hardware Description Language).
- Kjenne til prinsipper for testing av digitale design.
- Kjenne til aspekter rundt sikkerhet og sårbarhet i FPGA systemer.

Ferdigheter:
- Kunne bruke VHDL til å beskrive og realisere en digital krets i en FPGA.
- Kunne spesifisere et digitalt design.
- Kunne anvende dataverktøy for å implementere digital hardware i en programmerbar krets.
- Kunne anvende dataverktøy for å simulere og verifisere funksjonaliteten til et digitalt system.

Generell kompetanse:
- Kunne planlegge og gjennomføre en større prosjektoppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning|Prosjektarbeid|Veiledning

Utfyllende informasjon:
Emnet er ikke tilrettelagt for nettstudenter.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Det gis totalt 8 øvinger hvorav 3 er obligatoriske
- En prosjektoppgave som blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Obligatoriske arbeidskrav er gyldige ett år etter at de er godkjent (til førstkommende konte og ordinære eksamen).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)

Kursmateriell

VHDL A Starter's Guide, second edition, Sudhakar Yalamanchili, ISBN 0-13-145735-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 05.12.2017 09:00 A146, 1.etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.